Activity Happy Worklife

Activity Happy Worklife

การทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากการทำงาน ได้มาทำอะไรสนุกๆ ร่วมกัน กิจกรรมนี้มีทั้งในออฟฟิศ และนอกสถานที