“Software System Architecture Design” Training

KPC ACTIVITIES | 28/09/2020

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 ทาง KPC ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทีม Technology ในหัวข้อ “ System Architecture Design” ซึ่งเป็นการออกแบบโครงสร้างความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งเป็นระบบการออกแบบหนึ่งที่สำคัญในสายงานเทคโนโลยี โดยจุดประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มมุมองและเพิ่มความรู้ความเข้าใจถึงภาพรวมของระบบแก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการเลือกการออกแบบให้สอดคล้องคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ เลือกใช้ฐานข้อมูลระบบคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มของธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้การออกแบบระบบนั้นตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น

“If opportunity doesn’t knock, build a door.”

ทาง KPC ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

FURTHER READING

อ่านต่อ
KPC ACTIVITIES
September 28, 2020
“Software System Architecture Design” Training

เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 22 กันยายน ทาง KPC ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับ Software System Architecture Design หรือ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบซอร์ฟแวร์แก่ทีม Technology โดยจุดประสงค์ของการอบรมครั้งนี้คือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการออกแบบซอร์ฟแวร์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในสายงานเทคโนโลยี โดยการอบรมใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง

อ่านต่อ
KPC ACTIVITIES
July 30, 2020
ทำบุญบริษัทประจำปี 2020

สำหรับเช้าวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทาง KPC ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2563 โดยได้รับเกียรตินิมนต์พระจากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร มาเป็นตัวแทนในงานทำบุญครั้งนี้

อ่านต่อ
KPC ACTIVITIES
July 20, 2020
Thank You KPC people! #shopsavestaysafe

ปาร์ตี้เลี้ยงฉลองเพื่อขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยจัดบุฟเฟ่ต์ที่มีอาหารหลากหลายทั้งของคาวและขนมหวาน เพื่อให้พนักงาน enjoy eating เป็นรางวัลแห่งความพยายามในการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคน

E-Mail
kpcrecruit@kingpower.com
Address
108 Bangkok Thai Tower Building,
3 Fl., Rangnam Rd. Thanon-Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
Call us
02 677 8888 ext. 4370, 4331, 4349 (HR)
© 2020 Copyright King Power Click
All Rights Reserved.