Roadshow by KPC at Thammasat University

KPC ACTIVITIES | 03/11/2020

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 ตัวแทนบริษัท King Power Click เดินทางไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวการฝึกงานสำหรับนักศึกษาที่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม Roadshow ครั้งนี้คือเพื่อให้ความรู้น้องๆ เกี่ยวกับการสมัครงาน การฝึกงาน การทำงานจริงในองค์กรและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ปี3-4 ที่กำลังจะจบการศึกษาและกำลังหาที่ฝึกงานอยู่ในตอนนี้ ภายในงานได้มีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามและแจกของรางวัลมากมาย

ทาง KPC ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่านและขอขอบคุณน้องๆ ชาวธรรมศาสตร์ทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างพวกเราอย่างอบอุ่นในครั้งนี้ค่ะ

FURTHER READING

อ่านต่อ
KPC ACTIVITIES
December 1, 2020
KPC ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท คิงเพาเวอร์ คลิก จำกัด เห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานจึงได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ
KPC ACTIVITIES
November 30, 2020
SV Challenge Training “How to sell without selling

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563  บริษัท King Power Click ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “How to sell without selling” โดยหัวข้อในการบรรยายนั้นประกอบไปด้วย การใช้งานภาพรวมของ Shopping Online การใช้งาน LINE SV Reporter / Scoreboard และการใช้งาน App Shake และเทคนิคการขายบน Social Media โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากบุคลากรกลุ่มบริษัท King Power International กว่า 40 ท่าน

อ่านต่อ
KPC ACTIVITIES
November 24, 2020
ตรวจสุขภาพประจำปี 2020

เช้าวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 KPC ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวชได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีแก่พนักงาน เพราะเราใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต และสุขภาพร่างกายของพนักงานทุกคน

E-Mail
kpcrecruit@kingpower.com
Address
108 Bangkok Thai Tower Building,
3 Fl., Rangnam Rd. Thanon-Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
Call us
02 677 8888 ext. 4370, 4331, 4349 (HR)
© 2020 Copyright King Power Click
All Rights Reserved.